ቢሮታትን ዲፓርትመንታትን

ኣብ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ቢሮ እዞም ዝስዕቡ ናይ ስራሕ ከይድታት ይርከቡ

  1. ህንፃ ዲዛይንን ኮንስትራክሽንን
  2. ሬጉሌ ሽንን ምዝገባን  ፍቃድ 
  3. ኣሽከርካሪ ተሽከርካሪ ብቅዓት መረጋገፂ 
  4. ዕብየት መንገድን ምምሕዳርን
  5. መንገዲ ትራንስፖርት ኣገልግሎትን ናይ መናሃርያ ምምሕዳርን
Copyright©2012 Tigray Bureau of Construction, Road and Transport. All rights reserved.